shop icon svg
حمل و نقل
در این قسمت شما می توانید با شرکت های حمل و نقل اعم از هوایی،دریایی،زمینی،ریلی و فورواردرها آشنا شوید و با آن ها ارتباط برقرار کنید
پست سریع
در این قسمت شما با شرکت های پست سریع آشنا می شوید و میتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید. ...
جاده ای
در این قسمت شما با شرکت های حمل جاده ای آشنا می شوید و می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید. ...
داخلی
در این قسمت شما با شرکت های حمل داخلی آشنا میشوید و می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید. ...
دریایی
در این قسمت شما با شرکت های حمل دریایی آشنا می شوید و می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید. ...
ریلی
در این قسمت شما با شرکت های حمل ریلی آشنا می شوید و میتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید. ...
فورواردر
در این قسمت شما با فورواردرها آشنا می شوید و میتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید. ...
هوایی
در این قسمت شما با شرکت های حمل هوایی آشنا می شوید و میتوانید با آنها ارتباط بر قرار کنید. ...

پیشنهاد ای کی پی

عقد قرارداد همکاری در فروش مجموعه هنر ایران زمین با ای کی پی
عقد قرارداد همکاری در فروش مجموعه هنر ایران زمین با ای کی پی
عقد قرارداد مجموعه هنر ایران زمین با ای کی پی در زمینه ی فروش عمده در داخل و همچنین عرضه صنایع دستی به کشورهای خارجی
فروشگاه آنلاین ای کی پی(اولین فروشگاه B to B در جهان)
فروشگاه آنلاین ای کی پی(اولین فروشگاه B to B در جهان)
فروشگاه آنلاین ای کی پی(اولین فروشگاه B to B در جهان) امکان خرید و فروش کلان در حوزه بازار داخلی و خارجی را برای تولیدکنندگان در همه دسته های تولیدی را فراهم کرده است.
شروع همکاری مجموعه ترمه رضایی یزد با مجموعه ای کی پی
شروع همکاری مجموعه ترمه رضایی یزد با مجموعه ای کی پی
شروع همکاری مجموعه ترمه رضایی یزد در زمینه تولید صنایع دستی با مجموعه ای کی پی در حوزه فروش کلان در داخل کشور وصادرات به بازار بین المللی.