ویرا سگال کارو
ویرا سگال کارو
shop icon svg
گردشگری تندرستی

گردشگری تندرستی

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

گردشگری تندرستی»، یکی از انواع گردشگری سلامت (Health Tourism) است و به هرگونه اقدامی که به‌منظور رفاه جسمی یا روانی افراد انجام شود، گفته می‌شود.

«موسسه سلامت جهانی» (Global Wellness Institute)، گردشگری سلامتی یا گردشگری تندرستی را سفرهایی می‌داند که به‌دنبال حفظ یا افزایش رفاه شخصی فرد (جسمانی یا روحی) هستند. بنابراین می‌توان گفت که گردشگری تندرستی، سفر را به فرصتی برای حفظ و بهبود سلامت افراد تبدیل می‌کند. گردشگری سلامتی نقطه‌ی اتصال دو صنعت بزرگ و رو‌به‌رشد است؛ صنعت گردشگری و صنعت تندرستی. مفهوم سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم‌گیری‌های مختلف مصرف‌کنندگان برای انجام سفرهای تندرستی است. در همین راستا افراد تمایل دارند که در صورت دور‌بودن از خانه، شیوه زندگی سالم خود را ادامه دهند.

گردشگری تندرستی که گاهاً به نام گردشگری اسپا نیز خوانده می شود، یک اصطلاح لاتین است که از “اس” به معنای سلامت+ “پ” از طریق+ “آ” آب تشکیل شده است:

(SPA=Salud(health),P=Per(Through,A(agua)=water

مسافران گردشگری تندرستی چه کسانی هستند؟

یک باور نادرست و بسیار رایج وجود دارد که گردشگران تندرستی را به گروه کوچکی از ثروتمندان یا افراد خاصی محدود می‌کند که در حین سفرهای تفریحی خود از اسپای موجود در مقاصد، ریزورت‌های درمانی یا یوگا و مدیتیشن استفاده می‌کنند. در حقیقت، گردشگران تندرستی گروه وسیع‌تر و متنوع‌تری از مصرف‌کنندگان با انگیزه‌ها‌، علایق و ارزش‌های فراوانی را تشکیل می‌دهنددر واقع گردشگران تندرستی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اولمسافرانی که انتخاب سفر یا مقصد آن‌ها در درجه اول بر اساس مسائل مربوط به سلامتی انجام می‌شود.

گروه دوم: مسافرانی که در حین سفرهای تفریحی یا سفر‌های کاری خود به‌دنبال حفظ سلامتی در سفر یا انجام فعالیت‌های مربوط به سلامتی هستند. تجربه نشان داده است که با گذشت زمان، برخی از گردشگران تندرستی گروه دوم تصمیم می‌گیرند مانند گردشگران گروه اول تنها با هدف سلامتی و تندرستی سفر کنند، چراکه به مرور علاقه و تجربه آن‌ها در زمینه سلامتی افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، فردی که در طول سفر تفریحی خود از یک چشمه آب گرم روزانه استفاده می‌کند (سفرهای تندرستی گروه دوم) بعدها می‌تواند برای گذراندن آخر هفته در یک چشمه آب گرم (سفرهای تندرستی گروه اول) برنامه‌ریزی کند.

 

مسافران محوری تندرستی در برابر مسافران تصادفی تندرستی

منظور از مسافر اصلی تندرستی (همچنین به عنوان یک مسافر اولیه تندرستی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد) مصرف‌کننده‌ای است که تنها هدفش از سفر، بهبود حس‌وحال شخصی‌اش است. آنها اغلب اقتصادی فکر می‌کنند. مسافران مسئولیت‌پذیری هستند که به دنبال تجربه‌های غوطه‌ور می‌شوند.

یک مسافر تصادفی تندرستی (که به آن مسافر ثانویه تندرستی نیز گفته می‌شود) مصرف‌کننده‌ای است که تجربه او از تندرستی برای هدف سفرش امری موردی و اتفاقی است. آنها ممکن است تنها یک جلسه آب معدنی برای خود رزرو کنند، در باشگاه هتل ورزش کنند یا یک وعده غذای گیاهی بخورند و همه این کارها را هم برای حفظ عادات سالم سبک زندگی در سفر انجام دهند. اما آنها به دنبال تعطیلاتی نیستند که آن‌ها را در یک حال خوب غوطه‌ور کند.

بیشتر مشتریان به دنبال سفر تجربی هستند و این ایده را دارند که وقتی به خانه برمی‌گردند انسانی بهتر و آگاه‌تر شده باشند. درحال حاضر تقاضایی جهانی برای تجربه‌های تازه‌ای از سفر وجود دارد که ارتباطات عاطفی عمیقی ایجاد کند. در پاسخ، برندهای مسافرتی درحال توسعه و تدوین خدمات شخصی‌تر و

گردشگری تندرستی»، یکی از انواع گردشگری سلامت (Health Tourism) است و به هرگونه اقدامی که به‌منظور رفاه جسمی یا روانی افراد انجام شود، گفته می‌شود.

«موسسه سلامت جهانی» (Global Wellness Institute)، گردشگری سلامتی یا گردشگری تندرستی را سفرهایی می‌داند که به‌دنبال حفظ یا افزایش رفاه شخصی فرد (جسمانی یا روحی) هستند. بنابراین می‌توان گفت که گردشگری تندرستی، سفر را به فرصتی برای حفظ و بهبود سلامت افراد تبدیل می‌کند. گردشگری سلامتی نقطه‌ی اتصال دو صنعت بزرگ و رو‌به‌رشد است؛ صنعت گردشگری و صنعت تندرستی. مفهوم سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم‌گیری‌های مختلف مصرف‌کنندگان برای انجام سفرهای تندرستی است. در همین راستا افراد تمایل دارند که در صورت دور‌بودن از خانه، شیوه زندگی سالم خود را ادامه دهند.

گردشگری تندرستی که گاهاً به نام گردشگری اسپا نیز خوانده می شود، یک اصطلاح لاتین است که از “اس” به معنای سلامت+ “پ” از طریق+ “آ” آب تشکیل شده است:

(SPA=Salud(health),P=Per(Through,A(agua)=water

مسافران گردشگری تندرستی چه کسانی هستند؟

یک باور نادرست و بسیار رایج وجود دارد که گردشگران تندرستی را به گروه کوچکی از ثروتمندان یا افراد خاصی محدود می‌کند که در حین سفرهای تفریحی خود از اسپای موجود در مقاصد، ریزورت‌های درمانی یا یوگا و مدیتیشن استفاده می‌کنند. در حقیقت، گردشگران تندرستی گروه وسیع‌تر و متنوع‌تری از مصرف‌کنندگان با انگیزه‌ها‌، علایق و ارزش‌های فراوانی را تشکیل می‌دهنددر واقع گردشگران تندرستی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اولمسافرانی که انتخاب سفر یا مقصد آن‌ها در درجه اول بر اساس مسائل مربوط به سلامتی انجام می‌شود.

گروه دوم: مسافرانی که در حین سفرهای تفریحی یا سفر‌های کاری خود به‌دنبال حفظ سلامتی در سفر یا انجام فعالیت‌های مربوط به سلامتی هستند. تجربه نشان داده است که با گذشت زمان، برخی از گردشگران تندرستی گروه دوم تصمیم می‌گیرند مانند گردشگران گروه اول تنها با هدف سلامتی و تندرستی سفر کنند، چراکه به مرور علاقه و تجربه آن‌ها در زمینه سلامتی افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، فردی که در طول سفر تفریحی خود از یک چشمه آب گرم روزانه استفاده می‌کند (سفرهای تندرستی گروه دوم) بعدها می‌تواند برای گذراندن آخر هفته در یک چشمه آب گرم (سفرهای تندرستی گروه اول) برنامه‌ریزی کند.

 

مسافران محوری تندرستی در برابر مسافران تصادفی تندرستی

منظور از مسافر اصلی تندرستی (همچنین به عنوان یک مسافر اولیه تندرستی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد) مصرف‌کننده‌ای است که تنها هدفش از سفر، بهبود حس‌وحال شخصی‌اش است. آنها اغلب اقتصادی فکر می‌کنند. مسافران مسئولیت‌پذیری هستند که به دنبال تجربه‌های غوطه‌ور می‌شوند.

یک مسافر تصادفی تندرستی (که به آن مسافر ثانویه تندرستی نیز گفته می‌شود) مصرف‌کننده‌ای است که تجربه او از تندرستی برای هدف سفرش امری موردی و اتفاقی است. آنها ممکن است تنها یک جلسه آب معدنی برای خود رزرو کنند، در باشگاه هتل ورزش کنند یا یک وعده غذای گیاهی بخورند و همه این کارها را هم برای حفظ عادات سالم سبک زندگی در سفر انجام دهند. اما آنها به دنبال تعطیلاتی نیستند که آن‌ها را در یک حال خوب غوطه‌ور کند.

بیشتر مشتریان به دنبال سفر تجربی هستند و این ایده را دارند که وقتی به خانه برمی‌گردند انسانی بهتر و آگاه‌تر شده باشند. درحال حاضر تقاضایی جهانی برای تجربه‌های تازه‌ای از سفر وجود دارد که ارتباطات عاطفی عمیقی ایجاد کند. در پاسخ، برندهای مسافرتی درحال توسعه و تدوین خدمات شخصی‌تر و

جدیدترین اخبار

فروش فلنج تهران در بازار خیام

فروش فلنج تهران در بازار خیام

تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱۴۰۲
خرید برنج ایرانی با بهترین قیمت و بهترین کیفیت

خرید برنج ایرانی با بهترین قیمت و بهترین کیفیت

تاریخ انتشار : ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
فلنج استیل محصولی برای استفاده در اکثر شرایط

فلنج استیل محصولی برای استفاده در اکثر شرایط

تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
طراحی انواع تلویزیون فیلم و سریال اینترنتی

طراحی انواع تلویزیون فیلم و سریال اینترنتی

تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
فروش فلنج استیل وارداتی با بهترین قیمت

فروش فلنج استیل وارداتی با بهترین قیمت

تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
تأمین نفت خام با بهترین قیمت

تأمین نفت خام با بهترین قیمت

تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱۴۰۲
خرید و فروش سیمان صادراتی به صورت فله

خرید و فروش سیمان صادراتی به صورت فله

تاریخ انتشار : ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
گردشگری تندرستی

گردشگری تندرستی

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۲