امتیاز :
  • آدرس : تهران-انتهای اشرفی اصفهانی-خیابان سیمون بولیوار- پلاک 51
  • درباره ما : پرلایف ساخته شده برای یک زندگی بهتر و برای ایجاد حسی خوب. ما براین باوریم این میسر نمی شود مگر با پیگیری ارزش های کیفیت، نوآوری و اعتماد. این چیزی است که ما از آن به عنوان برنامه پرلایف برای تغییر یاد می کنیم. ...
    بیشتر
  • درباره ما :

    پرلایف ساخته شده برای یک زندگی بهتر و برای ایجاد حسی خوب. ما براین باوریم این میسر نمی شود مگر با پیگیری ارزش های کیفیت، نوآوری و اعتماد. این چیزی است که ما از آن به عنوان برنامه پرلایف برای تغییر یاد می کنیم.

    بستن
محصولات
خودتراش پنج لبه Comfort5 بسته 1 عددی
خودتراش چهار لبه Comfort4 بسته 1عددی
خودتراش چهار لبه بانوان Shine4 بسته 1 عددی
خودتراش سه لبه بانوان Shine3 بسته 2 عددی
خودتراش دولبه بانوان Shine2 بسته 3 عددی
خودتراش چهار لبه Galaxy4 بسته 2 عددی
خودتراش سه لبه Galaxy3 بسته 2 عددی
خودتراش دولبه Galaxy2 بسته 3 عددی
خودتراش سه لبه Quick3 بسته 3 عددی
خودتراش سه لبه Quick3 بسته 3 عددی
خودتراش دو لبه Quick2 بسته 4 عددی