shop icon svg
  • تعداد بازدید : 40 بار
امتیاز :
  • آدرس : Hegauer Weg ۳۸,۱۴۱۶۳ Berlin, Germany
  • درباره ما : یک شرکت خانوادگی متوسط ​​است که در ۱ اکتبر ۱۹۶۲ توسط هربرت کنائر در برلین تاسیس شد. طیف تولید و فروش تمامی دستگاه های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا از جمله نرم افزارهای لازم را پوشش می دهد. ستون های جداسازی برای کارهای مختلف تحلیلی و آماده سازی نیز ساخته می شوند. علاوه بر این، اسمومترها برای کاربرد در شیمی و پزشکی تولید می شوند.این شرکت به بیش از ۶۰ کشور با سهمیه صادراتی حدود ۷۰% از ط ...
    بیشتر
  • درباره ما :

    یک شرکت خانوادگی متوسط ​​است که در ۱ اکتبر ۱۹۶۲ توسط هربرت کنائر در برلین تاسیس شد. طیف تولید و فروش تمامی دستگاه های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا از جمله نرم افزارهای لازم را پوشش می دهد. ستون های جداسازی برای کارهای مختلف تحلیلی و آماده سازی نیز ساخته می شوند. علاوه بر این، اسمومترها برای کاربرد در شیمی و پزشکی تولید می شوند.این شرکت به بیش از ۶۰ کشور با سهمیه صادراتی حدود ۷۰% از طریق نمایندگی های مستقل صادرات دارد. در سال ۲۰۱۹، ۱۳۵ نفر در این شرکت مشغول به کار بودند.

    بستن