ویرا سگال کارو
ویرا سگال کارو
shop icon svg
حمل و نقل بین المللی کارکیا ترابر آسیا
  • تعداد بازدید : ۴۹۹ بار
امتیاز :
  • آدرس : مشهد- بلوار هفت تیر-هفت تیر ۸- مجتمه اداری آرمیتاژ گلشن- طبقه ۵- واحد ۵۰۱ و ۵۰۲
  • درباره ما : ارائه دهنده کلیه خدمات لجستیکی ، حمل و نقل دریایی،، زمینی، چند وجهی ، تزانزیت کالا ، ترخیص، و بطور کلی تمامی موارد و مراحل مرتبط با زنجیره تامین را در ایران و کلیه نقاط جهان با همکاری شرکتهای حمل و نقل مطرح بین المللی ، داخلی و منطقه ای ، درمقیاس حرفه ای و با کیفیت، سرعت و ایمنی کم نظیر ...
    بیشتر
  • درباره ما :

    ارائه دهنده کلیه خدمات لجستیکی ، حمل و نقل دریایی،، زمینی، چند وجهی ، تزانزیت کالا ، ترخیص، و بطور کلی تمامی موارد و مراحل مرتبط با زنجیره تامین را در ایران و کلیه نقاط جهان با همکاری شرکتهای حمل و نقل مطرح بین المللی ، داخلی و منطقه ای ، درمقیاس حرفه ای و با کیفیت، سرعت و ایمنی کم نظیر

    بستن