ویرا سگال کارو
ویرا سگال کارو
shop icon svg
  • تعداد بازدید : ۱۶۳ بار
امتیاز :
  • آدرس : NINGHE TIANJIN
  • درباره ما :

    شرکت Tianjin Harvest High Pressure Pump Co.Ltd تولید کننده ای است که مدت زیادی در تحقیق و توسعه، تولید و فروش پمپ های پیستونی فشار قوی مشغول بوده است.

  • درباره ما :

    شرکت Tianjin Harvest High Pressure Pump Co.Ltd تولید کننده ای است که مدت زیادی در تحقیق و توسعه، تولید و فروش پمپ های پیستونی فشار قوی مشغول بوده است.

    بستن