امتیاز :
 • آدرس : تهران-خیابان شهید بهشتی - نرسیده به سینما آزادی - پلاک ۲۸۷
 • درباره ما : شرکت صرافی سینا ( سهامی خاص ) در اجـرای دستور العمل صدور مجوز تأسیس و نحوه فعالیت صرافی­های متعلق به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای پول و اعتبار و مجوز شماره ۲۱۷۸۷۶ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۱ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ، تأسیس و در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۸۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۸۳۰ در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده اس ...
  بیشتر
 • درباره ما :

  شرکت صرافی سینا ( سهامی خاص ) در اجـرای دستور العمل صدور مجوز تأسیس و نحوه فعالیت صرافی­های متعلق به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای پول و اعتبار و مجوز شماره ۲۱۷۸۷۶ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۱ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ، تأسیس و در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۸۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۸۳۰ در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۱ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است . مرکز اصلی شرکت در تهران واقع در خیابان شهید  بهشتی – نرسیده به سینما آزادی پلاک ۲۸۷ می­باشد .
  فعالیت اصلی شرکت :
  موضوع فعالیت شرکت براساس ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل می­باشد . خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا و نقره – نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله انجام عملیات مربوط به حواله­های ارزی از طریق بانک­ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی – ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور ( فروش ارز به متقاضیان داخل کشور به گونه­ای که معادل ریالی ارز در ایران به صرافی داده شود و در کشور دیگر توسط کارگزار به همان شخص یا اشخاص دیگر ، طبق توافق ، ارز پرداخت و یا به حساب بانکی آنها واریز شود .پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضیان خارج از کشور و پرداخت معادل ریالی آن به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی به همان شخص و یا اشخاص ثالث توسط صرافی در ایران طبق توافق ) .
  اهداف و خدمات کلی شرکت­ :
  در تکمیل زنجیره خدمات رسانی به گروه سینا و مشتریان ، شرکت صرافی سینا خدمات زیر را به مشتریان ارائه می­دهد :
  ٭ ارائه کلیه خدمات خرید و فروش ارز و مسکوکات
  ٭ خرید حواله ارزی
  ٭ نقل و انتقال ارز در داخل و خراج از کشور از طریق صدور حواله
  ٭ ارائه خدمات مشاوره­ای حضوری و غیر حضوری
  همچنین این شرکت در نظر دارد در آینده نزدیک در زمینه نقل و انتقال حواله های داخلی ارزی بین بانکی فعالیت خود را گسترده نماید .

  بستن