دستگاه نوروفیدبک ۲ کاناله vilistus
دستگاه نوروفیدبک ۲ کاناله vilistus

قیمت محصول : ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
0

قابلیت ثبت امواج مغزی با دوکانال
قابلیت استفاده همزمان از کانالها
استفاده از کانال ۲ برای ثبت سیگنالهای فیزیولوژی بدن (EMG , EKG , SC , BVP , TEMP…)
ثبت امواج مغزی بصورت High SNR
ارتباط با کامپیوتر از طریق کابل Blutetooth/Micro USB
سبک و قابل حمل
کارکرد با باطری قلمی (AA)
ساخت انگلستان

دیدگاهی تا کنون ارسال نشده است
loading
دیدگاه شما ارسال شد
دستگاه نوروفیدبک ۲ کاناله vilistus
قیمت محصول : ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

قابلیت ثبت امواج مغزی با دوکانال
قابلیت استفاده همزمان از کانالها
استفاده از کانال ۲ برای ثبت سیگنالهای فیزیولوژی بدن (EMG , EKG , SC , BVP , TEMP…)
ثبت امواج مغزی بصورت High SNR
ارتباط با کامپیوتر از طریق کابل Blutetooth/Micro USB
سبک و قابل حمل
کارکرد با باطری قلمی (AA)
ساخت انگلستان

AkP در جیب شما !