ترشی سیر کارامل دار ۹۰ گرمی
ترشی سیر کارامل دار ۹۰ گرمی

قیمت محصول : ۱,۸۰۰ تومان
0


ترکیبات: سیر/سرکه، آب آشامیدنی/کارامل/نمک تصفیه شده(۲/۵%)

دیدگاهی تا کنون ارسال نشده است
loading
دیدگاه شما ارسال شد
ترشی سیر کارامل دار ۹۰ گرمی
قیمت محصول : ۱,۸۰۰ تومان


ترکیبات: سیر/سرکه، آب آشامیدنی/کارامل/نمک تصفیه شده(۲/۵%)

AkP در جیب شما !