shop icon svg
ماده آتش بند (Karangin Fire Saftey Board KFSB)
ماده آتش بند (Karangin Fire Saftey Board KFSB)
  • تعداد بازدید : 40 بار

0
ماده آتش بند (Karangin Fire Saftey Board KFSB)

این ماده ی آتش بند، از پنل پشم سنگ با چگالی بالا که سطح آن را با رنـگ با پایـه ی آبـی و مقاوم در بـرابر آتش پوشیده می شود، تشکیل شده است.

این ماده برای آتش بند و دود کردن انواع بازشو (Opening) در دیـوار و کف با ابعـاد مختـلف (به ویژه ابعاد بزرگ) استفاده می شود.

کاربردها: - انواع بازشوهای تاسیساتی (رایزر، داکت و ...) که از آنها انواع کابل (به صـورت تکی یا دسته ای)، سینی کابل، انواع لوله‌های فلزی و پلاستیکی، کانال هوا و ... عبور می کند.

روش اجرا

۱) سطوح بازشو به همراه کابل ها، سینی های کابل، انواع لوله ها، نگهدارنده ها و هر آنچه از داخل بازشو عبور می‌کند، باید خشک و از هرگونه مواد اضافی ، گرد و غبار و چربی زدوده شود.

۲) ماده‌ی آتـش بند داخـل سطل را هم بـزنید، به شکلی که ترکیبـات جـدا از هم به طور کامل مخلوط شده و رنگ کاملا یکنواخت گردد.

۳) هر دو طرف پنل، پشم سنگ (با چگالی حداقل ۱۶۰کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامت ۵۰ میلیمتر) با رنگ پوشانده شود. ضخامت رنگ خشک شده در هر بار اجرا می‌بایست به « ا میلیمتر» برسد. پنـل‌ها را مـی‌توان در جای دیگری رنگ کرد و به محل نصب انتقال داد.

۴) پنل ها را با توجه به ابعاد بازشو، برش داده و به صورت فشرده در آن قرار دهید.

۵) محل اتصال پنل و بازشو و همچنین کلیه‌ی فضاهایی که به واسطه‌ی عبور مواردی نظیرکابل، لوله، کانال هوا و ... از داخل پنل ایجاد می‌شود را با ماده‌ی KFJF پر کنید. در صورتی که عمق بازشو از ۳۰۰ میلیمتر بیشتر شود می‌بایست ابتدا و انتهای بازشو را با پنل رنگ شده مسدود شود.

۶) اگر در طول بازشو در کف از «۱ میلیمتر» بیشتر شود، می‌بایست در ابتدا به وسیله‌ی مش بندی با مصالح مناسب، بازشو را مقاوم کرده و سپس پنل‌های رنگ شده در محل بازشو نصب شود.

مشخصات اطلاعات شرکت فروشنده این محصول

شرکت فروشنده : تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین
تلفن ثابت : ۰۲۶۳۴۷۶۰۲۷۰
اطلاعات بیشتر : مشاهده
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
loading
دیدگاه شما ارسال شد
ماده آتش بند (Karangin Fire Saftey Board KFSB)

این ماده ی آتش بند، از پنل پشم سنگ با چگالی بالا که سطح آن را با رنـگ با پایـه ی آبـی و مقاوم در بـرابر آتش پوشیده می شود، تشکیل شده است.

این ماده برای آتش بند و دود کردن انواع بازشو (Opening) در دیـوار و کف با ابعـاد مختـلف (به ویژه ابعاد بزرگ) استفاده می شود.

کاربردها: - انواع بازشوهای تاسیساتی (رایزر، داکت و ...) که از آنها انواع کابل (به صـورت تکی یا دسته ای)، سینی کابل، انواع لوله‌های فلزی و پلاستیکی، کانال هوا و ... عبور می کند.

روش اجرا

۱) سطوح بازشو به همراه کابل ها، سینی های کابل، انواع لوله ها، نگهدارنده ها و هر آنچه از داخل بازشو عبور می‌کند، باید خشک و از هرگونه مواد اضافی ، گرد و غبار و چربی زدوده شود.

۲) ماده‌ی آتـش بند داخـل سطل را هم بـزنید، به شکلی که ترکیبـات جـدا از هم به طور کامل مخلوط شده و رنگ کاملا یکنواخت گردد.

۳) هر دو طرف پنل، پشم سنگ (با چگالی حداقل ۱۶۰کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامت ۵۰ میلیمتر) با رنگ پوشانده شود. ضخامت رنگ خشک شده در هر بار اجرا می‌بایست به « ا میلیمتر» برسد. پنـل‌ها را مـی‌توان در جای دیگری رنگ کرد و به محل نصب انتقال داد.

۴) پنل ها را با توجه به ابعاد بازشو، برش داده و به صورت فشرده در آن قرار دهید.

۵) محل اتصال پنل و بازشو و همچنین کلیه‌ی فضاهایی که به واسطه‌ی عبور مواردی نظیرکابل، لوله، کانال هوا و ... از داخل پنل ایجاد می‌شود را با ماده‌ی KFJF پر کنید. در صورتی که عمق بازشو از ۳۰۰ میلیمتر بیشتر شود می‌بایست ابتدا و انتهای بازشو را با پنل رنگ شده مسدود شود.

۶) اگر در طول بازشو در کف از «۱ میلیمتر» بیشتر شود، می‌بایست در ابتدا به وسیله‌ی مش بندی با مصالح مناسب، بازشو را مقاوم کرده و سپس پنل‌های رنگ شده در محل بازشو نصب شود.

مشخصات اطلاعات شرکت فروشنده این محصول

شرکت فروشنده : تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین
تلفن ثابت : ۰۲۶۳۴۷۶۰۲۷۰
اطلاعات بیشتر : مشاهده