shop icon svg
shop icon gif
ماستيك قابل انعطاف KFJS
  • تعداد بازدید : 40 بار

0
ماستيك قابل انعطاف KFJS

روش اجرا


۱) سطوحی که باید توسط این رنگ پوشش داده شوند، باید از هرگونه مواد اضافی، گرد و غبار، چربی و رطوبت زدوده شود.


۲) فاصله ی بین دو سطح (مانند فاصله ی بین نما و اسکلت سازه) اندازه گیری شود.


۳) قطعات پشم سنگ به اندازه ی مناسب (عرض حداقل ۱۵۰ میلیمتر) بریده شوند.


۴) پشم سنگ را فشرده و در فضای خالی بین سطوح قرار دهید.


۵) سطوح را به صورت یکنواخت با دستگاه پاش رنگ کنید، به طوریکه کلیه فضای بین دو سطح را در برگرفته و با قسمتی از


آنها هم پوشانی حاصل کند.


۶) ضخامت رنگ خشک نشده و هم پوشانی سطوح اندازه‌گیری شود. این ضخامت می‌بایست ۳ میلیمتر و میزان هم‌پوشانی


سطوح از هر طرف ۲۰ میلیمتر باشد.


۷) اجازه دهید تا رنگ کاملا خشک شود (ضخامت رنگ خشـک شده می بایست به ۵/۱ میلیمتـر برسد) زمان مورد نیاز، به


درجه‌ی حرارت، رطوبت و تهویه ی هوا بستگی دارد. سطوح رنـگ شده را از قرار گرفتن در معرض آب، یخ زدن و آسیب‌های


فیزیکی محافظت کنید.

مشخصات اطلاعات شرکت فروشنده این محصول

شرکت فروشنده : تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین
تلفن ثابت : ۰۲۶۳۴۷۶۰۲۷۰
اطلاعات بیشتر : مشاهده
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
loading
دیدگاه شما ارسال شد
ماستيك قابل انعطاف KFJS

روش اجرا


۱) سطوحی که باید توسط این رنگ پوشش داده شوند، باید از هرگونه مواد اضافی، گرد و غبار، چربی و رطوبت زدوده شود.


۲) فاصله ی بین دو سطح (مانند فاصله ی بین نما و اسکلت سازه) اندازه گیری شود.


۳) قطعات پشم سنگ به اندازه ی مناسب (عرض حداقل ۱۵۰ میلیمتر) بریده شوند.


۴) پشم سنگ را فشرده و در فضای خالی بین سطوح قرار دهید.


۵) سطوح را به صورت یکنواخت با دستگاه پاش رنگ کنید، به طوریکه کلیه فضای بین دو سطح را در برگرفته و با قسمتی از


آنها هم پوشانی حاصل کند.


۶) ضخامت رنگ خشک نشده و هم پوشانی سطوح اندازه‌گیری شود. این ضخامت می‌بایست ۳ میلیمتر و میزان هم‌پوشانی


سطوح از هر طرف ۲۰ میلیمتر باشد.


۷) اجازه دهید تا رنگ کاملا خشک شود (ضخامت رنگ خشـک شده می بایست به ۵/۱ میلیمتـر برسد) زمان مورد نیاز، به


درجه‌ی حرارت، رطوبت و تهویه ی هوا بستگی دارد. سطوح رنـگ شده را از قرار گرفتن در معرض آب، یخ زدن و آسیب‌های


فیزیکی محافظت کنید.

مشخصات اطلاعات شرکت فروشنده این محصول

شرکت فروشنده : تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین
تلفن ثابت : ۰۲۶۳۴۷۶۰۲۷۰
اطلاعات بیشتر : مشاهده
فرصت شغلی برای استخدام در مجموعه بازرگانی ای کی پی
فرصت شغلی برای استخدام در مجموعه بازرگانی ای کی پی
وبسایت بازرگانی ای کی پی از علاقه مندان برای استخدام در بخش تکمیل اطلاعات مجموعه های بازرگانی دعوت به همکاری می نماید.
شروع همکاری اطمینان روز با وبسایت بازرگانی ای کی پی
شروع همکاری اطمینان روز با وبسایت بازرگانی ای کی پی
شروع همکاری اطمینان روز با وبسایت بازرگانی ای کی پی در زمینه فروش در داخل کشور به صورت پروژه ای و کلان و همچنین ایجاد بازار صادراتی در اقصی نقاط جهان
عقد قرارداد همکاری در فروش مجموعه هنر ایران زمین با ای کی پی
عقد قرارداد همکاری در فروش مجموعه هنر ایران زمین با ای کی پی
عقد قرارداد مجموعه هنر ایران زمین با ای کی پی در زمینه ی فروش عمده در داخل و همچنین عرضه صنایع دستی به کشورهای خارجی