لوستر ارشیا ۱۰ شعله
لوستر ارشیا 10 شعله

قیمت محصول : ۸۳۷,۰۰۰ تومان
0

جنس محصول چوب نراد روس
تعداد شعله ۱۰E۲۷
اندازه (cm) ۸۰×۸۰×۸۰
وزن (kg) ۷/۷۰۰
رنگ فندقی
میزان نوردهی بهترین فضای بکار گیری ۱۵ تا ۱۸ متر مربع است.

دیدگاهی تا کنون ارسال نشده است
loading
دیدگاه شما ارسال شد
لوستر ارشیا ۱۰ شعله
قیمت محصول : ۸۳۷,۰۰۰ تومان

جنس محصول چوب نراد روس
تعداد شعله ۱۰E۲۷
اندازه (cm) ۸۰×۸۰×۸۰
وزن (kg) ۷/۷۰۰
رنگ فندقی
میزان نوردهی بهترین فضای بکار گیری ۱۵ تا ۱۸ متر مربع است.

AkP در جیب شما !