نشاسته
در این قسمت شما با تولید کنندگان نشاسته آشنا می شوید و می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید.
گلوکوزان
نشاسته ممتاز شيراز
نشاسته البرز
شهدينه آران
کشت و صنعت نوآوران تولید
آرین گلوکز
پیشینه آسیا صنعت
نشاسته خوشه زرین
زرین ذرت شاهرود
نشاسته خوشه فارس
پارس خوشه پرداز
ستاره بیهق
شروع همکاری ای کی پی با مجموعه کارخانجات یوسفی
شروع همکاری ای کی پی با مجموعه کارخانجات یوسفی
شروع همکاری ای کی پی با مجموعه کارخانجات یوسفی (تولیدکننده صابون های گلیسیرینه) در جهت فروش داخل و همچنین صادرات به بازار های جهانی .
عقد قرارداد همکاری در حوزه فروش داخل و خارج از کشور مجموعه یوماسیل با مجموعه ای کی پی
عقد قرارداد همکاری در حوزه فروش داخل و خارج از کشور مجموعه یوماسیل با مجموعه ای کی پی
شرکت فردای سروش ایرانیان با پانزده محصول تولیدی خود در زمینه های محلول ضد عفونی بر پایه علم نانو و محصولات مراقبت از خودرو با برند یوماسیل در قفسه فروش عمده و همچنین صادرات به بازارهای بین المللی با مجموعه ای کی پی به مدت یکسال آغاز به همکاری نمود.