ویرا سگال کارو
ویرا سگال کارو
shop icon svg
جستجو در "لوازم آرایشی و بهداشتی"
لوازم آرایشی و بهداشتی
مشاهده دسته بندی ها
قیمت : ۱۷۰،۰۰۰ تومان
محلول ضد عفونی کننده (۵ لیتر) Umasil
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : فردای سروش ایرانیان
قیمت مصرف کننده : ۲۸۸،۰۰۰ تومان
قیمت : ۴،۵۰۰ تومان
صابون های دستشویی دیامیس
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : پاکتز شیمی
قیمت مصرف کننده : ۶،۹۰۰ تومان
قیمت : ۹۲،۰۰۰ تومان
محلول پاک کننده و ضد عفونی کننده (دست وسطوح)
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۱۱۰،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۴،۲۰۰ تومان
محلول پاک کننده و ضد عفونی کننده (دست وسطوح)
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۱۸،۶۰۰ تومان
قیمت : ۱۵،۲۰۰ تومان
صابون جوانه گندم اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۱،۸۸۸ تومان
قیمت : ۱۷،۲۰۰ تومان
صابون بچه آلوئه ورا و کالاندولا اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۴،۷۶۸ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۸،۷۰۰ تومان
صابون پاپایا اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۶،۹۲۸ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۵،۲۰۰ تومان
صابون دی کلر متا زایلنول (DCMX)
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۱،۸۸۸ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۳،۵۰۰ تومان
صابون بابونه اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۱۹،۴۴۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۷،۲۰۰ تومان
صابون شی باتر
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۴،۷۶۸ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۳۹،۰۰۰ تومان
پن اپک اطفال اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۵۶،۱۶۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۳۹،۰۰۰ تومان
پن اپک پوست چرب
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۵۶،۱۶۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۳۹،۰۰۰ تومان
پن اپک پوست خشک
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۵۶،۱۶۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۳۹،۰۰۰ تومان
پن اپک تی سی سی
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۵۶،۱۶۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۳۶،۲۰۰ تومان
پن شفاف پوست چرب
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۵۲،۱۲۸ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۳۴،۳۰۰ تومان
پن شفاف کودک اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۴۹،۳۹۲ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۳۶،۲۰۰ تومان
پن شفاف پوست خشک
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۵۲،۱۲۸ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۳،۷۰۰ تومان
صابون کرمدار اطفال اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۱۹،۷۲۸ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۳،۷۰۰ تومان
صابون کرمدار بزرگسال اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۱۹،۷۲۸ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۵،۰۰۰ تومان
صابون آلوورا اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۱،۶۰۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۴،۶۰۰ تومان
صابون تی سی سی
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۱،۰۲۴ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۷،۵۰۰ تومان
صابون تی تری اویل اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۵،۲۰۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۵،۰۰۰ تومان
صابون گوگرد اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۱،۶۰۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۱۹،۳۰۰ تومان
صابون گلیسیرینه جلبک دریایی
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۷،۵۰۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۲۰،۰۰۰ تومان
صابون گلیسیرینه بچه اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۸،۸۰۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۲۲،۳۰۰ تومان
صابون گلیسیرینه بادام اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۳۲،۲۰۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۲۲،۳۰۰ تومان
صابون گلیسیرینه زیتون اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۳۲،۲۰۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۲۰،۰۰۰ تومان
صابون گلیسیرینه بزرگسال اژه
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : اژه فام قزوین
قیمت مصرف کننده : ۲۸،۸۰۰ تومان
ابعاد : ۱۰۰ گرمی
قیمت : ۲۴،۰۰۰ تومان
محلول ضد عفونی کننده (۵۰۰ میلی لیتر) Umasil
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : فردای سروش ایرانیان
قیمت مصرف کننده : ۳۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : ۵۰۰ میلی لیتر
قیمت : ۳۰،۰۰۰ تومان
اسپری ضد عفونی کننده (۵۰۰ میلی لیتر) Umasil
دسته بندی : لوازم آرایشی و بهداشتی
شرکت تولید کننده : فردای سروش ایرانیان
قیمت مصرف کننده : ۴۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : ۵۰۰ میلی لیتری