ویرا سگال کارو
ویرا سگال کارو
shop icon svg
جستجو در "شوینده و بهداشتی"
شوینده و بهداشتی
مشاهده دسته بندی ها
قیمت : ۱,۲۵۵,۲۳۸ ریال
مایع ظرفشویی تاژ وزن ۳.۷۵۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۴۶۸,۰۰۶ ریال
ابعاد : ۳۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۸۲۰,۶۰۳ ریال
مایع سفید کننده و ضدعفونی کننده با رایحه گل لوندر تاژ حجم ۴ لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۹۴۷,۲۵۳ ریال
ابعاد : ۳۵*۳۰*۴۰
قیمت : ۳۷۸,۴۵۸ ریال
مایع سفیدکننده غلیظ تاژ حجم ۷۵۰ میلی لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۴۱۷,۴۹۵ ریال
ابعاد : ۳۵*۴۰*۴۰
قیمت : ۲۹۲,۲۱۱ ریال
اسپری شیشه پاک کن تاژ حجم ۵۰۰ میلی لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۳۱۴,۱۶۵ ریال
ابعاد : ۳۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۴۸۴,۸۹۶ ریال
مایع لباسشویی جنرال تاژ مدل یونیورسال وزن ۱ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۵۴۲,۷۴۴ ریال
ابعاد : ۴۰*۵۰*۶۰
قیمت : ۱,۵۷۵,۸۲۴ ریال
مایع ماشین لباسشویی پرسیل مدل ۳۶۰ Cleanliness وزن ۲.۷ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۸۵۲,۱۱۳ ریال
ابعاد : ۴۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۱,۵۷۵,۸۲۴ ریال
مایع لباسشویی مشکین شوی پرسیل مدل (Elegance) حجم ۲۷۰۰ میلی لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۸۵۲,۱۱۳ ریال
ابعاد : ۵۰*۴۰*۳۰
قیمت : ۶۹۵,۳۲۷ ریال
مایع لباسشویی پرسیل رایحه لوندر وزن ۱.۱ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۷۹۷,۱۵۵ ریال
ابعاد : ۳۰*۳۵*۴۰
قیمت : ۵۳۵,۶۲۷ ریال
مایع ظرفشویی پریل مدل طلایی (Gold) وزن ۱۰۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۶۰۵,۳۸۴ ریال
قیمت : ۴۶۱,۵۹۳ ریال
مایع ظرفشویی پریل مدل اولترا (Ultra) وزن ۱ لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۵۱۶,۸۶۹ ریال
ابعاد : ۴۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۱,۵۰۲,۸۳۵ ریال
مایع ظرفشویی پریل مدل اولترا (Ultra) وزن ۳.۷۵ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۷۶۳,۸۱۴ ریال
ابعاد : ۴۰*۵۰*۵۰
قیمت : ۱,۶۷۴,۵۷۳ ریال
مایع ظرفشویی پریل مدل طلایی (Gold) حجم ۳.۷۵ لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۹۶۹,۹۳۹ ریال
قیمت : ۱,۸۱۳,۵۳۴ ریال
پودر ماشین لباسشویی پرسیل وزن ۴ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۲,۰۸۱,۸۹۴ ریال
ابعاد : ۳۰*۴۰*۴۰
قیمت : ۲۵۳,۴۱۷ ریال
پودر ماشین لباسشویی پرسیل وزن ۵۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۲۷۰,۳۶۷ ریال
ابعاد : ۵۰*۵۰*۴۵
قیمت : ۲,۰۲۵,۰۷۲ ریال
مایع لباسشویی پرسیل مدل پریمیوم وزن ۲.۴ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۲,۳۹۱,۴۶۴ ریال
ابعاد : ۴۵*۵۵*۵۵
قیمت : ۳۷۹,۰۳۴ ریال
پودر ماشین لباسشویی رنگین شوی پرسیل وزن ۶۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۴۰۷,۴۰.۵ ریال
ابعاد : ۵۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۸۳۶,۲۲۰ ریال
مایع لباسشویی پرسیل مدل پریمیوم وزن ۹۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۹۶۶,۷۶۲ ریال
ابعاد : ۴۵*۵۵*۵۵
قیمت : ۶۳۴,۸۴۳ ریال
مایع لباسشویی مشکین شوی پرسیل مدل (Elegance) حجم ۱۱۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۷۲۴,۶۸۶ ریال
ابعاد : ۴۰*۵۰*۶۰
قیمت : ۲۴،۰۰۰ تومان
لكه بر مبل و فرش ۳۰۰ سي سي
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : فردای سروش ایرانیان
قیمت مصرف کننده : ۴۰,۰۰۰ تومان
ابعاد : ۳۰۰ سي سي