ویرا سگال کارو
ویرا سگال کارو
shop icon svg
جستجو در "شوینده و بهداشتی"
شوینده و بهداشتی
مشاهده دسته بندی ها
قیمت : ۱,۰۹۵,۱۵۷ ریال
مایع ظرفشویی تاژ وزن ۳.۷۵۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۲۷۶,۵۲۷ ریال
ابعاد : ۳۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۷۰۶,۶۶۶ ریال
مایع سفید کننده و ضدعفونی کننده با رایحه گل لوندر تاژ حجم ۴ لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۸۲۳,۶۹۸ ریال
ابعاد : ۳۵*۳۰*۴۰
قیمت : ۳۱۱,۴۵۸ ریال
مایع سفیدکننده غلیظ تاژ حجم ۷۵۰ میلی لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۳۶۳,۰۳۹ ریال
ابعاد : ۳۵*۴۰*۴۰
قیمت : ۲۳۴,۳۷۲ ریال
اسپری شیشه پاک کن تاژ حجم ۵۰۰ میلی لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۲۷۳,۱۸۷ ریال
ابعاد : ۳۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۴۰۴,۸۹۶ ریال
مایع لباسشویی جنرال تاژ مدل یونیورسال وزن ۱ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۴۷۱,۹۵۱ ریال
ابعاد : ۴۰*۵۰*۶۰
قیمت : ۱,۳۸۱,۷۰۷ ریال
مایع ماشین لباسشویی پرسیل مدل ۳۶۰ Cleanliness وزن ۲.۷ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۶۱۰,۵۳۳ ریال
ابعاد : ۴۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۱,۳۸۱,۷۰۷ ریال
مایع لباسشویی مشکین شوی پرسیل مدل (Elegance) حجم ۲۷۰۰ میلی لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۶۱۰,۵۳۳ ریال
ابعاد : ۵۰*۴۰*۳۰
قیمت : ۵۹۴,۶۹۱ ریال
مایع لباسشویی پرسیل رایحه لوندر وزن ۱.۱ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۶۹۳,۱۷۸ ریال
ابعاد : ۳۰*۳۵*۴۰
قیمت : ۴۵۱,۶۲۷ ریال
مایع ظرفشویی پریل مدل طلایی (Gold) وزن ۱۰۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۵۲۶,۴۲۱ ریال
قیمت : ۳۸۵,۵۹۳ ریال
مایع ظرفشویی پریل مدل اولترا (Ultra) وزن ۱ لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۴۴۹,۴۵۱ ریال
ابعاد : ۴۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۱,۳۱۵,۸۳۵ ریال
مایع ظرفشویی پریل مدل اولترا (Ultra) وزن ۳.۷۵ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۵۳۳,۷۵۱ ریال
ابعاد : ۴۰*۵۰*۵۰
قیمت : ۱,۰۴۷,۵۷۳ ریال
مایع ظرفشویی پریل مدل طلایی (Gold) حجم ۳.۷۵ لیتری
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۲۲۱,۰۶۳ ریال
قیمت : ۱,۵۹۴,۵۳۴ ریال
پودر ماشین لباسشویی پرسیل وزن ۴ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۱,۸۱۰,۳۴۲ ریال
ابعاد : ۳۰*۴۰*۴۰
قیمت : ۱۹۹,۴۱۷ ریال
پودر ماشین لباسشویی پرسیل وزن ۵۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۲۲۶,۴۰۶ ریال
ابعاد : ۵۰*۵۰*۴۵
قیمت : ۱,۷۸۴,۰۷۲ ریال
مایع لباسشویی پرسیل مدل پریمیوم وزن ۲.۴ کیلوگرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۲,۰۷۹,۵۳۴ ریال
ابعاد : ۴۵*۵۵*۵۵
قیمت : ۳۱۲,۰۳۴ ریال
پودر ماشین لباسشویی رنگین شوی پرسیل وزن ۶۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۳۵۴,۲۶۵ ریال
ابعاد : ۵۰*۴۰*۵۰
قیمت : ۷۲۱,۲۲۰ ریال
مایع لباسشویی پرسیل مدل پریمیوم وزن ۹۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۸۴۰,۶۶۲ ریال
ابعاد : ۴۵*۵۵*۵۵
قیمت : ۵۴۰,۶۲۸ ریال
مایع لباسشویی مشکین شوی پرسیل مدل (Elegance) حجم ۱۱۰۰ گرمی
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : هنکل پاکوش
قیمت مصرف کننده : ۶۳۰,۱۶۲ ریال
ابعاد : ۴۰*۵۰*۶۰
قیمت : ۲۴،۰۰۰ تومان
لكه بر مبل و فرش ۳۰۰ سي سي
دسته بندی : شوینده و بهداشتی
شرکت تولید کننده : فردای سروش ایرانیان
قیمت مصرف کننده : ۴۰,۰۰۰ تومان
ابعاد : ۳۰۰ سي سي