ویرا سگال کارو
ویرا سگال کارو
shop icon svg
جستجو در "محصولات سلولزی"
محصولات سلولزی
مشاهده دسته بندی ها
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ ریال
دستمال توالت شکوه بسته ۶ عددی
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : شکوه
قیمت مصرف کننده : ۷۱۸,۲۱۰ ریال
قیمت : ۳۸،۶۷۵ تومان
دستمال تنظیف آنتی باکتریال خشک چند منظوره
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵۹،۵۰۰ تومان
قیمت : ۲۵،۳۰۰ تومان
دستمال جیر پرسان «Synthetic suede cloth»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۳۹،۰۰۰ تومان
قیمت :
دستمال بدون پرز «Lint free cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده :
قیمت :
دستمال چسبی «Tack cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده :
قیمت : ۲۲،۱۰۰ تومان
روکش توالت فرنگی ضد آب بسته ۲۰ عددی«Toilet seat cover ۲۰pcs»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۳۴،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳،۲۰۰ تومان
روکش توالت فرنگی قابل حل در آب جیبی ۳ عددی«Water soluble toilet seat cover ۳pcs»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵،۰۰۰ تومان
قیمت : ۴،۲۰۰ تومان
روکش توالت فرنگی زد آب جیبی «Toilet seat cover ۳pcs»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۶،۵۰۰ تومان
قیمت : ۳۸،۳۵۰ تومان
روکش توالت فرنگی (۴۰ عددی) پرسان
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵۹،۰۰۰ تومان
قیمت : ۲۴،۰۵۰ تومان
روکش توالت فرنگی قابل حل در آب (۳۰ عددی) پرسان «Water soluble toilet seat cover ۳۰pcs»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۳۷،۰۰۰ تومان
قیمت : ۲۹،۱۰۰ تومان
دستمال میکروفایبر شیشه پرسان
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۴۴،۹۰۰ تومان
قیمت : ۳۷،۷۰۰ تومان
دستمال میکروسافت اقتصادی (چند منظوره)
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵۸،۰۰۰ تومان
قیمت : ۲۹،۱۰۰ تومان
دستمال میکروفایبر سطوح پرسان «Microfiber»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۴۴،۹۰۰ تومان
قیمت : ۳۱،۸۵۰ تومان
دستمال یدک زمین شوی پرسان «Mop cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۴۹،۰۰۰ تومان
قیمت : ۴۰،۳۰۰ تومان
پد یدک زمین شوی پرسان «Mop special cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۶۲،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۱۷،۰۰۰ تومان
زمین شوی پرسان «Mop»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۱۸۰،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۳،۱۰۰ تومان
سری زمین شوی ۲ عددی طنابی پرسان «Parsan»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵۱،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۳،۱۰۰ تومان
سری زمین شوی نواری پرسان «Parsan»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵۱،۰۰۰ تومان
قیمت : ۵۷،۲۰۰ تومان
زمین شوی نواری پرسان «Parsan»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۸۸،۰۰۰ تومان
قیمت : ۶۳،۷۰۰ تومان
زمین شوی طنابی پرسان «Parsan»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۹۸،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۷،۵۰۰ تومان
دستمال جادویی ورقه ای پرسان «Magical cleaning cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۲۷،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۰،۵۰۰ تومان
دستمال جادویی پرسان۲ «Magical cleaning cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۴۷،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۳،۱۰۰ تومان
دستمال جادویی پرسان پلاس ورقه ای «Parsan plus cleaning cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵۱،۰۰۰ تومان
قیمت : ۲۲،۰۰۰ تومان
دستمال شیشه پرسان «Glass cleaning paper»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۳۴،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۰،۵۵۰ تومان
دستمال جادویی اقتصادی «Economic magical cleaning cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۴۷،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۳،۱۰۰ تومان
دستمال جادویی پرسان پلاس «Parsan plus cleaning cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵۱،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۳،۸۰۰ تومان
دستمال جادویی بزرگ پرسان «Magical cleaning cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۵۲،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۹،۵۰۰ تومان
دستمال جادویی کوچک پرسان «Magical cleaning cloths»
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۳۰،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۸،۸۵۰ تومان
ست ملحفه و روبالشی یکبار مصرف پرسان
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۲۹،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۸،۸۵۰ تومان
حوله یکبار مصرف ۵ عددی پرسان
دسته بندی : محصولات سلولزی
شرکت تولید کننده : نرمدیس کالا
قیمت مصرف کننده : ۲۹،۰۰۰ تومان