محصولات سلولزی
در این قسمت شما با تولید کنندگان محصولات سلولزی آشنا می شوید و می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید.
كاغذ صلصال
صنایع کاغذسازی نوظهور
گروه صنایع کاغذ پارس
صنایع چوب و کاغذ ایران
لطیف سلولز تکین
پارس سلولز
پنبه ریز
صنایع کاغذ سازی کاوه
زرین رویا
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
مهیا سل
صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا
شروع همکاری ای کی پی با مجموعه کارخانجات یوسفی
شروع همکاری ای کی پی با مجموعه کارخانجات یوسفی
شروع همکاری ای کی پی با مجموعه کارخانجات یوسفی (تولیدکننده صابون های گلیسیرینه) در جهت فروش داخل و همچنین صادرات به بازار های جهانی .
عقد قرارداد همکاری در حوزه فروش داخل و خارج از کشور مجموعه یوماسیل با مجموعه ای کی پی
عقد قرارداد همکاری در حوزه فروش داخل و خارج از کشور مجموعه یوماسیل با مجموعه ای کی پی
شرکت فردای سروش ایرانیان با پانزده محصول تولیدی خود در زمینه های محلول ضد عفونی بر پایه علم نانو و محصولات مراقبت از خودرو با برند یوماسیل در قفسه فروش عمده و همچنین صادرات به بازارهای بین المللی با مجموعه ای کی پی به مدت یکسال آغاز به همکاری نمود.